Joint Venture | Lionard 


Joint Venture

Joint Venture

Współpraca i komunikacja: to fundamenty na których opieramy naszą strategię biznesową i które w połączeniu z innymi czynnikami spowodowały stały wzrost na rynku luksusowych nieruchomości. Dla Lionard niezbędne jest tworzenie sieci relacji, poprzez umowę lub w inny sposób, z włoskimi i zagranicznymi partnerami, jako źródło konkurencyjnego rozwoju naszej firmy, której celem jest poznanie swojej marki, ale przede wszystkim zarządzanie rynkiem nieruchomości na poziomie międzynarodowym. W trakcie naszej działalności udało nam się podjąć współpracę z partnerami międzynarodowymi tworząc joint ventures z firmami na rynku luksusu. Naszym wspólnym celem jest reklama i waloryzacja tego co piękne, luksusowe, doskonałe, cechy charakterystyczne dla naszego kraju, który na szczeście jest w nie „wyposażony”. Lionard na przestrzeni lat zawarł umowy handlowe, strukturalne i przewidywane w perspektywie długoterminowej z renomowanymi firmami włoskimi i zagranicznymi, które różnią się sektorami w których działają, ale są równe w stosunku do rynku docelowego, są one kierowane do bogactwa na wysokim poziomie. Współpraca z producentami światowych spółek, na przykład słynne linie czarterowe, pozwala nam, poprzez nasz system redakcyjny " Be - Lionard ", promować cenne własności powierzone nam do zarządzania i odnoszą się do klientów którzy stają się potencjalnymi kupującymi i sprzedającymi. W ten sposób udało nam się stworzyć synergię i trwałe relacje, w których wzajemna służba mieści umiejętność i specjalistyczne zasoby każdej produkcji oraz usługi w celu zwiększenia ich potencjału i tworzenia wartości dla firm.